Halo-Sky.NET

Halo-Sky.NET

Źródła zdarzeń opis ogólny

Brama Halo-Box umożliwia odbiór zdarzeń z różnych źródeł:
- Dzięki zabudowanemu interfejsowi RS i obsłudze protokołu ESPA umożliwia odbiór zdarzeń z systemów pracujących w standardzie pagerowym. 
- Dzięki klientowi SNMP może odbierać zdarzenia (TRAP) pochodzące od urządzeń wspierających ten protokół (switche, ups, klimatyzatory itp). 
- Dzięki klientowi OPC umożliwia współpracę z serwerami OPC a tym samym odbiór zdarzeń i alarmów z procesów technologicznych. 
Brama Halo-Box obsługuje również protokół Mod-bus TCP umożliwiając bezpośrednią integrację np. ze sterownikami PLC. Zdarzenia mogą również pochodzić od systemów ochrony osobistej pracowników pracujących samodzielnie w strefie niebezpiecznej (lone work).

 

 

Smartfon wyposażony w aplikację Halo-Messenger może generować alarmy od naciśnięcia zdefiniowanego przycisku na smartfonie (user alert), po wykryciu upadku i bezruchu (falldetector alert). Tego typu alarmy mogą generować również niektóre telefony dect oraz radiotelefony.

Z naszych rozwiązań korzystają:

© Halo-Sky.NET, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie strony:RevolWEB.