Halo-Sky.NET

Halo-Sky.NET

FailOver HALO-FO

FailOver HALO-FO jest wieloportowym, inteligentny modułem obejścia awaryjnego. Przełącznik ten komunikuje się z agentem RMI zainstalowanym na bramie HALO-BOX i w zależności od odebranych poleceń przekazuje transmisje telekomunikacyjne do bramy głównej. FailOver HALO-FO jest elementem systemu redundantnego i pozwala na przełączenie mediów przenoszących sygnalizację BRI/PRI/RS232.

Z naszych rozwiązań korzystają:

© Halo-Sky.NET, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie strony:RevolWEB.