Halo-Sky.NET

Halo-Sky.NET

System redundantny

Opis rozwiązania:


Bram HALO-BOX serii NQ 

 

W skład rozwiązania redundantnego wchodzą:

- dwie bramy HALO-BOX o identycznych prametrach,

- przełącznik systemowy,

- urządzenie Failover Box,

- oprogramowanie agent RMI element pakietu Halo-Suite.

Jedna z bram pełni rolę główną i odpowiada w 100% za obsługę całego systemu. Agent RMI zainstalowany na bramie rezerwowej kontroluje poprawność działania bramy główniej i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przełącza system na bramę rezerwową która od tego momentu staje się bramą główną. Interfejsy E1 obu bram są podłączone do urządzenie Failover Box które mechanicznie udostępnia interfejsy bramy głównej. Urządzenie Failover Box jest kontrolowane przez agenta RMI bramy pierwszej. Pierwszy interfejs  eth każdej bramy ma identyczne parametry IP. Agent RMI bramy głównej poprzez drugi interfejs eth zarządza przełącznikiem systemowym w taki sposób aby pozostałe urządzenia widziały tylko pierwszy interfejs eth bramy głównej. Po wczytaniu nowej konfiguracji do bramy główne agent RMI robi kopie zapasową konfiguracji używając jako serwera składowania bramę rezerwową. Następnie agent RMI przywraca konfigurację na bramie rezerwowej. Jeżeli jest potrzeba kopiowania innych danych to bramy wykonujączynność okresowo kopiując te dane między sobą lub na serwer składowania. Podczas uruchomienia sytemu agent RMI bramy pierwszej i agent RMI bramy drugiej negocjują która bram ma być główna a która rezerwowa. Urządzenie Failover Box jeżeli nie jest obsługiwane przez agenta RMI bramy pierwszej podłącza interfejsy E1 bramy drugiej.

 

 

Przykładow konfiguracja: 

2xBrama HALO-BOX NQ2, 
1xSwitch, 
2xOprogramowanie: Halo-Suite Standard i Halo-Suite agent RMI,

1xFailover Box.

Z naszych rozwiązań korzystają:

© Halo-Sky.NET, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie strony:RevolWEB.