Halo-Sky.NET

Halo-Sky.NET

« Powrót
Serwer Radiowy HALO-BOX RoIP  

Serwer Radiowy HALO-BOX RoIP i System łączności natychmiastowej.

Serwer Radiowy HALO-BOX RoIP jest urządzeniem umożliwiającym podpięcie do systemu radiotelefonów. Jedna bramka umożliwia podpięcie jednego radiotelefonu. Serwer radiowy integruje kanały akustyczne wejściowe i wyjściowe oraz sterowanie PTT. Za przesył kanałów akustycznych jest odpowiedzialny klient SIP a za dystrybucję sygnału PTT odpowiada Halo-Suite agent HMI. Każdy radiotelefon mający możliwość podpięcia akcesoriów (w tym tz. gruszki) może zostać połączony z serwerem radiowym. Połączenie to odbywa się z wykorzystaniem modułu dopasowującego indywidualnego dla każdego typu radiotelefonu. Dzięki systemowi łączności natychmiastowej wszyscy klienci podłączeni do bramy HALO-BOX mogą komunikować się z radiotelefonami.
Zastosowania:
- komunikacja dowolnego klienta bramy HALO-BOX z radiotelefonami,
- komunikacja radiotelefonów z klientami bramy HALO-BOX,
- powiększanie zasięgu radiotelefonu,
- wprowadzanie sygnału radiotelefonów w miejsca dla nich niedostępne np. zamknięte pomieszczenia ze ścianami metalowymi.


System łączności natychmiastowej to system dystrybucji sygnału PTT. Sygnał PTT może pochodzić od przycisków sprzętowych umieszczonych na telefonach VoIP, DECT lub przycisków programowych instalowanych na tabletach i smartfonach (element aplikacji HALO-MASSAGER). System łączności natychmiastowej powstał początkowo jako element komunikacji dowolnego klienta podłączonego do bramy HALO-BOX z radiotelefonami. Ale szybko okazało się że klienci bramy HALO-BOX mogą się porozumiewać między sobą tak jakby korzystali z radiotelefonów. Zatem naciśniecie jednego klawisza na dowolnym terminalu podłączonym do bramy HALO-BOX powoduje przekazanie treści do całej grupy dowolnych terminali w tym radiotelefonów. Dodatkowo sygnał akustyczny może zostać przekazany jako strumień multimedialny do dowolnego odbiornika IP np. do systemu nagłośnieniowego.

Z naszych rozwiązań korzystają:

© Halo-Sky.NET, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie strony:RevolWEB.